Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων

11.10.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης από 45% έως 60%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

11.10.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός κυμαίνεται από 40.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης από 45% έως 60%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος

Προκηρύξεις για υποσύσταση, νέες και παλιές επιχειρήσεις στις περιοχές των σχεδίων δίκαιης μετάβασης

27.09.2023

Προ δημοσιεύτηκαν δυο προκηρύξεις για την ενίσχυση υποσύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70%

Δείτε λεπτομέρειες στις περιλήψεις των δύο προγραμμάτων

Τον Οκτώβριο η ενεργοποίηση του προγράμματος για τις νέες επιχειρήσεις

25.09.2023


Μέσα στον Οκτώβριο θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης νέων επιχειρήσεων σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού κου Παπαθανάση και όχι μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους όπως προέβλεπε προηγούμενη ανακοίνωση.


Παράταση για έργα που έχουν ενταχθεί στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

04.08.2023

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έως και τη 10.4.2019, ορίζεται η 30.11.2023.
Για τις λοιπές χρηματοδοτούμενες επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην δράση σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 10.4.2019, η αντίστοιχη προθεσμία ολοκλήρωσης αυτών ορίζεται η 31.12.2023.

Παράταση της δράσης e-λιανικό

31.07.2023

Με νέα τροποποίηση της δράσης e-λιανικό παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μέχρι 31/12/2023


ΕΣΠΑ: Έως το τέλος 2023 αναμένεται να προκηρυχθεί το 1/3 του προϋπολογισμού των δράσεων

19.06.2023

"Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι, καθώς ακολουθεί η τυπική ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου και η πλήρης ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων, με το 1/3 του προϋπολογισμού των δράσεων να αναμένεται να έχει προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του έτους".
Αυτό σημείωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιου του ΕΒΕΑ.

Μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους οι προκηρύξεις για νέες επιχειρήσεις

25.05.2023


Σύμφωνα με ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» οι προσκλήσεις για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων θα εκδοθούν μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

24.04.2023

   Για τις δράσεις «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.   Παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ.          Ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

13.03.2023

Δικαιούχοι θα είναι υπό σύσταση και νεοσύστατες (χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση) μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου στους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού θα κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ. Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 15.000 έως 100.000 ευρώ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις 55.000 ευρώ.
Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.
Αναμένεται προδημοσίευση του προγράμματος

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

13.03.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 30.000 έως 200.000 ευρώΟι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος
Με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει προαξιολόγηση της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο

Πράσινος Μετασχηματισμός

13.03.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 200.001 έως 1.000.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος
Με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει προαξιολόγηση της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

20.02.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 18.000 έως 30.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 60%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

20.02.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 5 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 50.000 έως 650.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών, συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 10% έως 50%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ

20.02.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 9 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 200.001 έως 1.200.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών, συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως 60%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Δικαιούχοι επιδοτήσεων και οι επιχειρήσεις franchise

26.01.2023

Οι επιχειρήσεις δικαιοχρησίας (franchisees) θα μπορούν να συμμετέχουν και δεν θα εξαιρούνται από εδώ και στο εξής από τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ.

Στην απόφαση αυτήν κατέληξαν στο υπουργείο Ανάπτυξης έπειτα από πολλές εβδομάδες διαβουλεύσεων σε νομικό επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις franchise δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, καθώς θεωρούνταν συνδεδεμένες με τους παρόχους δικαιοχρησίας (franchisors).

Στις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των ΜμΕ θα συμπεριληφθούν συγκεκριμένα κριτήρια συνδεσιμότητας του franchisee με τον franchisor και ανάλογα με το αν πληρούνται ή όχι, τότε θα κρίνεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

22.12.2022

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 30.000 έως 200.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Αναμένεται προκήρυξη

Πράσινος Μετασχηματισμός

22.12.2022

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 200.001 έως 1.000.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Αναμένεται προκήρυξη

Αναπτυξιακός: 562 αιτήσεις για τουριστικές επενδύσεις ύψους 1,6 δισ.

06.12.2022

   Συνολικά 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.618.160.677,83 ευρώ κατατέθηκαν στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
   Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2022

ΓΣΕΒΕΕ: Οχι στον αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων από τις δράσεις του ΕΣΠΑ

18.11.2022
Σε επιστολή της προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται στη δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός δημιουργούν συνθήκες αποκλεισμού για την πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης), κριτήριο που αποκλείει εκ προοιμίου το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας (περίπου το 75%), οι οποίες είναι και εκείνες που διαθέτουν λιγότερες από πέντε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας και έχουν (ακόμη μεγαλύτερη) ανάγκη από υποστήριξη ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών.

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

08.11.2022

Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Εξοικονομώ - Επιχειρώ

02.11.2022

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.
Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (κτιριακού κελύφους, συστήματος φωτισμού, συστήματα θέρμανσης χώρων, συστήματα ψύξης χώρων, συστήματα αερισμού χώρων, συστήματα ζεστού νερού, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης κλπ) και για λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή και επιθεωρητή, ISO 50001 κλπ)

Έξυπνη Μεταποίηση

31.10.2022

Στις 23 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση».
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης που θα ενισχυθούν για την υλοποίηση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Αυλαία για το νέο ΕΣΠΑ με προκηρύξεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

19.09.2022


Η δέσμη δράσεων «Ψηφιακή Μετάβαση ΜμΕ», αναμένεται να αρχίσουν να δημοσιοποιούνται προς το τέλος του επόμενου μήνα. Η δέσμη αυτή, θα περιλάβει τρεις προκηρύξεις, εκ των οποίων η πρώτη θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα, η δεύτερη θα στοχεύει σε επιχειρήσεις σχετικά υψηλής ψηφιακής ετοιμότητας που θέλουν περισσότερο εξελιγμένα εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και η τρίτη δράση θα στοχεύσει σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ψηφιακές τεχνολογίες και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης


Η δεύτερη δράση υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για χρηματοδότηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας» που θα βγει στον αέρα είναι της «Πράσινης Μετάβασης των ΜμΕ». Πρόκειται για μια τεράστια προκήρυξη, αρχικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.


Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιο για το ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη, η γιγαντιαία αυτή προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο και θα αποτελέσει τη δεύτερη ενεργοποιημένη πρόσκληση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, σύμφωνα με τον υφυπουργό εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση ηλιακών panel σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση.

Προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

29.08.2022

Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων, στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και camping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων κλπ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 5η Δεκεμβρίου 2022

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την «Έξυπνη Μεταποίηση»

05.08.2022

Η δράση προβλέπει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις του μεταποιητικού και γενικότερα του βιομηχανικού κλάδου, με σκοπό να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την προσαρμογή τους στις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια στην βάση τριών πυλώνων:
- Την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων.
- Τις τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης.
- Τη Ρομποτική και τους αυτοματισμούς.
Η πρόσκληση και ο οδηγός της δράσης θα δημοσιευθούν σύντομα.

Προκήρυξη του καθεστώτος "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

27.07.2022

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Τα είδη ενίσχυσης είναι επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιχορήγηση κόστους νέων θέσεων εργασίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

20.06.2022

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες
Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

20.06.2022

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πρίν την 01/01/2022 και απασχόλησαν προσωπικό το 2021 (τουλάχιστον 0,01 ΕΜΕ)
Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιταγές (vouchers) για την αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ψηφιακές Συναλλαγές

20.06.2022

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.


Αναπτυξιακός νόμος: Τον Ιούνιο τα πρώτα τρία καθεστώτα

23.05.2022

Τα πρώτα τρία καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στον Ιούνιο. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα», «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» και «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία»

Κάθε προκήρυξη θα έχει διάρκεια τριών μηνών για την υποβολή αιτήσεων και η βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται ότι θα βασιστεί στο κριτήριο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Προϋπόθεση για την έκδοση προκηρύξεων είναι η έγκριση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης η οποία πλέον υπολογίζεται πως θα ληφθεί περί τα τέλη Μαΐου.

Στο τέλος του καλοκαιριού αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

16.05.2022

Στο τέλος του καλοκαιριού αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίας».

Η πρώτη προκήρυξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 αναμένεται ότι θα αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ψηφιακή τους αναβάθμιση και θα ακολουθήσει ακόμη μία μεγάλη δράση για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων.

Αρχές Μαΐου τα πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού

20/04/2022

Αμέσως μετά το Πάσχα, στις αρχές Μαΐου, αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
Το πρώτο καθεστώς που αναμένεται να προκηρυχθεί μετά το Πάσχα θα αφορά στον τουρισμό και τον Ιούνιο αναμένεται η προκήρυξη για το καθεστώς που αφορά στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Παράταση υποβολής αιτήσεων για δύο προγράμματα ΕΣΠΑ

15.04.2022

- «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

- «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Κρατικές ενισχύσεις: Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη στήριξη της οικονομίας

28.03.2022

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρίσης ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
   Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη i) να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση ή από τις συναφείς κυρώσεις και αντίμετρα· ii) να διασφαλίσουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις· και iii) να αποζημιώσουν τις επιχειρήσεις για τις πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκαν λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
   Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης θα εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Χωρίς παρακράτηση οι πληρωμές στους δικαιούχους

19.03.2022

   Υπερψηφίστηκε την Πέμπτη 17/3 ο νέος νόμος για το ΕΣΠΑ 2021-2027. Με τον νέο νόμο προκύπτουν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2014-2020.
   Μια από αυτές είναι ότι οι πληρωμές στους δικαιούχους δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και θα καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Για πράξεις μικρότερες από δέκα χιλιάδες ευρώ οι πληρωμές στους δικαιούχους θα καταβάλλονται χωρίς προσκόμιση των ως άνω αποδεικτικών

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων

14/03/2022

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού με μείωση κύκλου εργασιών άνω του 50% κατά το 2020 σε σύγκριση με το 2019.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 8% του κύκλου εργασιών του 2019
Λεπτομέρειες θα βρείτε στην περίληψη του προγράμματος

Επιχορήγηση λογιστικών γραφείων

04/03/2022

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι αυτοαπασχολούμενοι λογιστές - φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως και 28/02/2022.
Ο επιχορηγούμενος προυπολογισμός εξαρτάται από το ύψος των εσόδων του δικαιούχου και κυμαίνεται από 1.500 έως 2.000 ευρώ.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόκτησης τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού

Λεπτομέρειες θα βρείτε στην περίληψη του προγράμματος

Επιδότηση νέων επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

01/03/2022

Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει άνεργους για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Το ποσό επιδότησης ανέρχεται 14.800 ευρώ
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, προβολής, ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου, μισθολογικού κόστους, απόσβεσης πάγιου εξοπλισμού κλπ
Λεπτομέρειες θα βρείτε στην περίληψη του προγράμματος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμοςː Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στον κλάδο του τουρισμού

28/02/2022

- Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων
- Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων
- Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.
- Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων και glamping
- Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών τουλάχιστον αστέρων.
- Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 (Α 155) εκτός του μέρους αυτών που αφορά προς μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια
- Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια] όπως αυτές ορίζονται στο Ν.4276/2014 (Α'155).
- Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού
- Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.
- Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, γ) κατατάσσονται σε κατηγορία (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.
- Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού

Αναπτυξιακός Νόμος

28/02/2022


Μέσω του αναπτυξιακού νόµου ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπο-σύσταση επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριµένους κλάδους (δεν περιλαµβάνονται δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, εστίασης, ενοικιαζοµένων δωµατίων).

Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν την µορφή επιχορήγησης, φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιδότησης µισθολογικού κόστους κλπ

Ο ελάχιστος προυπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 50.000 ευρώ (για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισµούς κλπ) έως 1.000.000 ευρώ (για µεγάλες επιχειρήσεις).
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 15% έως 70% ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

∆είτε λεπτοµέρειες στην περίληψη του αναπτυξιακο΄ύ νόμουΝέος Αναπτυξιακός Νόμοςː

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της ενέργειας

28/02/2022

- Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
- Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
- Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τα άρθρα 41του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
- Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
- Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α'143).
- Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
- Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.


Νέο ΕΣΠΑ: Κοντά στο Πάσχα οι πρώτες νέες προσκλήσεις προγραμμάτων

14/02/2022

Οι προετοιμασίες, για τις πρώτες δράσεις που θα προκηρυχθούν και οι οποίες θα στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορούν στους σημαντικότερους και μεγαλύτερους πυλώνες, δηλαδή τις επενδύσεις για την «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση των επιχειρήσεων και υπάγονται στην «ομπρέλα» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του νέου ΕΣΠΑ.

Βασική φιλοσοφία είναι να μην υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσκλήσεις αλλά μεγάλες προσκλήσεις, οριζόντιου χαρακτήρα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ταυτόχρονη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επιχειρήσεων από πλήθος κλάδων της οικονομίας. Ενδεικτικά, επισημαίνεται πως σε μία δράση αναβάθμισης παγίων σε ψηφιακό ή πράσινο επίπεδο θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις λιανεμπορίου, τουρισμού και άλλων κλάδων και στόχος είναι οι προσκλήσεις να παραμένουν συνέχεια ανοιχτές, με συνεχή αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή αποτελεσμάτων, εντάξεων και πληρωμών. Αναλόγως την επένδυση, θα δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην επιχείρηση να κάνει την επένδυσή της και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιείται η επένδυση, θα απεντάσσεται αυτόματα, έτσι ώστε να εντάσσεται η επόμενη επιχειρηματική προσπάθεια.

Επίσης εξετάζεται, οι προσκλήσεις, να βγαίνουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει από πριν ότι π.χ. τον Σεπτέμβριο θα βγει η πρόσκληση που τον ενδιαφέρει.

Επιδότηση υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων στο Νότιο Αιγαίο

21/02/2022

Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 75% και σε 100% για την δημιουργία νέας θέσης εργασίας
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες υλοποίησης κτιριακών εργασιών, αγοράς παγίων και επαγγελματικού οχήματος, μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης, προβολής, ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου, α υλών και αναλωσίμων, λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης κλπ
Λεπτομέρειες θα βρείτε στην περίληψη του προγράμματος

Ενίσχυση έως 400.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με μείωση τζίρου άνω του 50%

14.01.2022

Ενίσχυση έως και 400.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων, εταιρείες catering και σχολές χορού, με το νέο πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.
Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%. Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει θα ανέρχεται στο 8% επί του τζίρου του 2019, με «οροφή», δηλαδή ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 400.000 ευρώ.
Τα συναρμόδια υπουργεία κατάρτισαν ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τις επιχειρήσεις των προαναφερόμενων κλάδων που πλήττονται σημαντικά από τους περιορισμούς που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ενίσχυση έως 2.500 ευρώ σε λογιστές

14.01.2022


Επιδότηση από 1.500 έως 2.500 ευρώ θα λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι λογιστές-φοροτεχνικοί, καθώς και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» που αναμένεται να προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα.
Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους αποσκοπεί αποκλειστικά στην ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους.

Newsletter

Δείτε παλιότερες ανακοινώσεις
Πολιτική απορρήτου