ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

10.06.2024

Μέσω του προγράμματος παρέχονται επιχειρηματικά δάνεια (επενδυτικά, κεφαλαίου κίνησης και ανακυκλούμενης πίστωσης)

- Με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη.

- Με παροχή εγγύησης από 70% έως 80%  και επιδότησης επιτοκίου 2% έως 3% για δύο έτη.

Κινούμαι Ηλεκτρικά

Γ κύκλος - για επιχειρήσεις

05.06.2024

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔ.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων.

Ερευνώ – Καινοτομώ

20.05.2024

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη.

Φωτοβολταικά σε επιχειρήσεις

13.05.2024

Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε Επιχειρήσεις» που θα επιδοτεί τις επιχειρήσεις για να εγκαταστήσουν συστήματα αυτοπαραγωγής με ή χωρίς τη συνοδεία μπαταρίας αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με σχετικές δημοσιεύσεις, θα επιδοτηθούν τόσο «απλά» φωτοβολταϊκά για έργα που δεν θα συνοδεύονται από μπαταρία, όσο και ηλιακά συστήματα τα οποία θα συνδυάζονται με μονάδα αποθήκευσης.
Το ποσοστό επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού θα ανέρχεται έως 20% και για μπαταρίες έως 40%.

Εντός του β τριμήνου αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Ερευνώ – Καινοτομώ

01.04.2024

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη.

Νέα παράταση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

22.03.2024

Νέα παράταση έως 27/03/2024 για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων
- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Παράταση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

16.02.2024

Παράταση έως 22/03/2024 για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων
- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση υπο σύσταση και νέων επιχειρήσεων στις περιοχές των σχεδίων δίκαιης μετάβασης

25.01.2024

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υπο σύσταση και νέες (που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 κι έπειτα) επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος


Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων στις περιοχές των σχεδίων δίκαιης μετάβασης

25.01.2024

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πρίν την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος

Επιδότηση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων

19.12.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης από 45% έως 60%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος

Επιδότηση για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

19.12.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης από 45% έως 60%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων

11.10.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης από 45% έως 60%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

11.10.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός κυμαίνεται από 40.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης από 45% έως 60%

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος

Προκηρύξεις για υποσύσταση, νέες και παλιές επιχειρήσεις στις περιοχές των σχεδίων δίκαιης μετάβασης

27.09.2023

Προ δημοσιεύτηκαν δυο προκηρύξεις για την ενίσχυση υποσύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70%

Δείτε λεπτομέρειες στις περιλήψεις των δύο προγραμμάτων

Τον Οκτώβριο η ενεργοποίηση του προγράμματος για τις νέες επιχειρήσεις

25.09.2023


Μέσα στον Οκτώβριο θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης νέων επιχειρήσεων σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού κου Παπαθανάση και όχι μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους όπως προέβλεπε προηγούμενη ανακοίνωση.


Παράταση για έργα που έχουν ενταχθεί στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

04.08.2023

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έως και τη 10.4.2019, ορίζεται η 30.11.2023.
Για τις λοιπές χρηματοδοτούμενες επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην δράση σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 10.4.2019, η αντίστοιχη προθεσμία ολοκλήρωσης αυτών ορίζεται η 31.12.2023.

Παράταση της δράσης e-λιανικό

31.07.2023

Με νέα τροποποίηση της δράσης e-λιανικό παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μέχρι 31/12/2023


ΕΣΠΑ: Έως το τέλος 2023 αναμένεται να προκηρυχθεί το 1/3 του προϋπολογισμού των δράσεων

19.06.2023

"Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι, καθώς ακολουθεί η τυπική ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου και η πλήρης ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων, με το 1/3 του προϋπολογισμού των δράσεων να αναμένεται να έχει προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του έτους".
Αυτό σημείωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιου του ΕΒΕΑ.

Μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους οι προκηρύξεις για νέες επιχειρήσεις

25.05.2023


Σύμφωνα με ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» οι προσκλήσεις για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων θα εκδοθούν μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

24.04.2023

   Για τις δράσεις «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.   Παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ.          Ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

13.03.2023

Δικαιούχοι θα είναι υπό σύσταση και νεοσύστατες (χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση) μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου στους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού θα κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ. Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 15.000 έως 100.000 ευρώ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις 55.000 ευρώ.
Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.
Αναμένεται προδημοσίευση του προγράμματος

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

13.03.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 30.000 έως 200.000 ευρώΟι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ

Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος
Με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει προαξιολόγηση της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο

Πράσινος Μετασχηματισμός

13.03.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 200.001 έως 1.000.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος
Με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει προαξιολόγηση της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

20.02.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 18.000 έως 30.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 60%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

20.02.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 5 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 50.000 έως 650.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών, συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 10% έως 50%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ

20.02.2023

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 9 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 200.001 έως 1.200.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών, συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως 60%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Δικαιούχοι επιδοτήσεων και οι επιχειρήσεις franchise

26.01.2023

Οι επιχειρήσεις δικαιοχρησίας (franchisees) θα μπορούν να συμμετέχουν και δεν θα εξαιρούνται από εδώ και στο εξής από τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ.

Στην απόφαση αυτήν κατέληξαν στο υπουργείο Ανάπτυξης έπειτα από πολλές εβδομάδες διαβουλεύσεων σε νομικό επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις franchise δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, καθώς θεωρούνταν συνδεδεμένες με τους παρόχους δικαιοχρησίας (franchisors).

Στις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των ΜμΕ θα συμπεριληφθούν συγκεκριμένα κριτήρια συνδεσιμότητας του franchisee με τον franchisor και ανάλογα με το αν πληρούνται ή όχι, τότε θα κρίνεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης.

Newsletter

Δείτε παλιότερες ανακοινώσειςΠολιτική απορρήτου