Ενεργά Προγράμματα Επιδότησης


Έξυπνη Μεταποίηση

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης που θα ενισχυθούν για την υλοποίηση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες
Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Παράταση έως 31 Μαρτίου 2023

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία