Αναμενόμενα Προγράμματα Επιδότησης


Φωτοβολταικά σε επιχειρήσεις


Το πρόγραμμα θα επιδοτεί τις επιχειρήσεις για να εγκαταστήσουν συστήματα αυτοπαραγωγής με ή χωρίς τη συνοδεία μπαταρίας αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με σχετικές δημοσιεύσεις, θα επιδοτηθούν τόσο «απλά» φωτοβολταϊκά για έργα που δεν θα συνοδεύονται από μπαταρία, όσο και ηλιακά συστήματα τα οποία θα συνδυάζονται με μονάδα αποθήκευσης.

Το ποσοστό επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού θα ανέρχεται έως 20% και για μπαταρίες έως 40%.

Κινούμαι Ηλεκτρικά 

Γ κύκλος - για επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔ.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων.

Θέλετε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει;


Συμπληρώστε το email σας και επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και θα λάβετε ενημέρωση όταν προκηρυχθεί.

Newsletter