Αναμενόμενα Προγράμματα Επιδότησης


Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων (και τουριστικών) επιχειρήσεων


Δικαιούχοι θα είναι υπό σύσταση και νεοσύστατες (χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση) μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου στους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού θα κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ. Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 15.000 έως 100.000 ευρώ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις 55.000 ευρώ.
Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.
Αναμένεται προδημοσίευση του προγράμματος

Εξοικονομώ- Επιχειρώ


Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.
Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (κτιριακού κελύφους, συστήματος φωτισμού, συστήματα θέρμανσης χώρων, συστήματα ψύξης χώρων, συστήματα αερισμού χώρων, συστήματα ζεστού νερού, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης κλπ) και για λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή και επιθεωρητή, ISO 50001 κλπ)

Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος


Πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. Θα αφορά σε ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών επιχειρήσεων, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Θέλετε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει;


Συμπληρώστε το email σας και επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και θα λάβετε ενημέρωση όταν προκηρυχθεί.

Newsletter