Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο της συμβουλευτικής από τον Ιούλιο του 2004.


Έχουμε συνεργαστεί με εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλο αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών για την υπαγωγή τους σε προγράμματα επιδοτήσεων και την επίβλεψη της υλοποίησης των έργων τους και με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την χρηματοδότηση τους από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.


Από το 2004 μέχρι σήμερα έχουμε εκπονήσει περισσότερες από 600 μελέτες για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης.


Με υψηλά ποσοστά έγκρισης επενδυτικών σχεδίων για χρηματοδότηση από προγράμματα επιδότησης που μας διατηρούν στην αγορά όλα αυτά τα χρόνια και υψηλά ποσοστά υλοποίησης και ολοκλήρωσης εγκεκριμένων έργων γιατί οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ξέρουν από την αρχή τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν.


Με μοναδικό αντικείμενο δραστηριότητας μας την εκπόνηση μελετών για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης και την επίβλεψη αυτών των έργων.


Με μια από τις παλαιότερες και δημοφιλέστερες ιστοσελίδες (www.vrachnis.gr) δημοσίευσης νέων σχετικά με προγράμματα επιδότησης που ανανεώνεται τακτικά, ακόμα και σε περιόδους που δεν υπάρχει πλήθος δημοφιλών προκηρύξεων.


Στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, προσφέρουμε:
-Δωρεάν προ-αξιολόγηση της πραγματικής δυνατότητας επιδότησης της επιχείρησης / επαγγελματία
-Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό της πρότασης, την επεξήγηση των συνθηκών & απαιτήσεων του προγράμματος και την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου
-Υποστήριξη της υλοποίησης και ομαλής διεκπεραίωσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης της επένδυσης και εκταμίευσης της επιδότησης


Ενδεικτικά το γραφείο μας έχει ασχοληθεί με:

1) Προγράμματα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων

(Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Δράση 1, Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Απασχόληση Ι και ΙΙ, Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα ΕΟΜΜΕΧ, Νεοφυής επιχειρηματικότητα, προγράμματα ΟΑΕΔ)

2) Προγράμματα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

(Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας, Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας, Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο-υπηρεσίες, Α Δράση ΕΣΠΑ, Ενίσχυση ΜΜΕ, Εμπόριο - Υπηρεσίες, Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές)

3) Εξειδικευμένα προγράμματα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων

(Εναλλακτικός τουρισμός, Πράσινος τουρισμός, Leader, Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών)

4) Λοιπά εξειδικευμένα προγράμματα (Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (e-gas), Εξωστρέφεια, Μεταποίηση στις νέες συνθήκες, Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα, Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών)

5) Πρόγραμμα ενίσχυσης ελεύθερων επαγγελματιών (ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κλπ) και πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (α &β κύκλος)

6) Προγράμματα τεχνολογίας (Ψηφιακό βήμα, e-λιανικό α & β κύκλος, digi retail, digi mobile, digi lodge)

7) Ενισχύσεις στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου (τουρισμός, ενέργεια, βιομηχανία, πρωτογενής τομέας)

8) Ενισχύσεις στα πλαίσια του covid (Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19, Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων, Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, Επιχορήγηση επιχειρήσεων γυμναστηρίων και παιδότοπων, Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων, Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης, Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

9) Περιφερειακά προγράμματα

10) Κοινοτικά προγράμματα (INTERREG, FP7)

Newsletter